Welkom op de homepage van

Stichting Tekening

Korte Leidsedwarsstraat 12
1017 RC Amsterdam
Tel 020-6266411
Fax 020-6266417
info@tekening.com

TheaterDatabase online

Downloads

Bestellen

Nieuw in versie 3

Data-updates

Pdf-updates

Lijst van gebruikers

Bugs

Stichting Tekening werd in 1993 opgericht met het doel het theatertechnisch handboek te actualiseren. Dit handboek, een losbladig systeem met daarin voornamelijk plattegronden van de bij de VSCD aangesloten theaters en een boekwerk met technische gegevens van deze theaters is in de loop van de jaren uitgebreid tot een digitale bibliotheek van ruim 400 CAD-tekeningen. Deze tekeningen werden tot voor kort in diverse teken-formaten op de CD TheaterAtlas verspreid onder de leden van de bij Stichting Tekening aangesloten organisaties.
Aangezien deze verspreidingswijze veel administratieve rompslomp met zich meebracht, heeft Stichting Tekening de distributie van de tekeningen m.i.v. 1 oktober 2008 overgebracht naar het internet. Op deze manier is het bestand van tekeningen ook altijd actueel en hoeven aangesloten leden niet langer te wachten op het uitkomen van de CD om te kunnen beschikken over de laatste versie(s) van tekeningen. De tekeningen kunnen worden gedownload via TheaterDatabase online, die geheel is vernieuwd. Hiervoor hebben de geabonneerden een speciaal account gekregen.

Daarnaast geeft Stichting Tekening sinds 2002 ook TheaterDatabase uit. In deze database-toepassing worden allerhande technische en andere gegevens opgeslagen, die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd. Het programma biedt meer functies, zoals selecties van theaterzalen maken en bewaren, tourneelijsten bijhouden, die dan op hun beurt kunnen worden gebruikt om analyses te maken, voor een gehele tournee de kap in te delen of een technische mailing op te zetten. Ook biedt het de mogelijkheid alles fraai en snel uit te printen. Momenteel bevinden zich 567 theaterzalen in de database. Een demo-versie kun je vinden bij onze downloads.

Voor TheaterDatabase bestaat een abonnement. Inmiddels zijn er 40 gebruikers in Nederland en België geregistreerd. Zij hebben een registratiecode, die ervoor zorgt dat de beperkingen van de demo-versie worden opgeheven en zij kunnen de z.g. data-updates downloaden. Bij Data-updates kun je volgen hoe en wat Stichting Tekening aan de database doet.

De web-variant van deze database, TheaterDatabase online, is vanaf 12 oktober 2008 actief. Deze nieuwe versie is niet langer statisch, maar heeft een permanente connectie met het databestand op de webserver, de gegevens die hier worden getoond zijn dus altijd actueel. Zonder een account zijn de trekkengegevens en de lichtgegevens niet toegankelijk. U kunt voor 20 euro per jaar een account nemen waardoor deze gegevens wel toegankelijk worden. Ga naar Bestellen voor meer informatie over de diverse accounts.

U kunt vanaf onze download-pagina de demo-versie van TheaterDatabase 2007 (v 3.0.1) downloaden, de daarbij behorende documentatie is op dit moment bijna voltooid en uitsluitend online te raadplegen vanuit het programma. Ook vindt u daar nog diverse andere publicaties van St. Tekening.

Met behulp van het bestelformulier kunt u een registratie kopen voor de database, een abonnement nemen op de Atlas of een data-account voor TheaterDatabase online. Informatie over de voorwaarden en prijzen treft u aan op het bestel-formulier.


© 2010 - Data 33      Laatst bijgewerkt 03-02-2010